Termíny konání výboru hospodářské politiky ZHMP    v r. 2008
(stav k 23.6.2008)
Termín konání   Místo
9. ledna 2008 15,00 - 17,00 hodin NR,  Mariánské nám. 2, Praha 1,    Malý salónek,    1.patro, č.dv. 135
6. února 2008 15,00 - 18,00 hodin NR,  Mariánské nám. 2, Praha 1,    Malý salónek,    1.patro, č.dv. 135
5. března 2008 15,00 - 18,00 hodin NR,  Mariánské nám. 2, Praha 1,    Malý salónek,    1.patro, č.dv. 135    
2. dubna 2008 15,00 - 18,00 hodin NR,  Mariánské nám. 2, Praha 1,    Malý salónek,    1.patro, č.dv. 135
7. května 2008 15,00 - 18,00 hodin NR,  Mariánské nám. 2, Praha 1,    Malý salónek,    1.patro, č.dv. 135
4. června 2008 15,00 - 18,00 hodin NR,  Mariánské nám. 2, Praha 1,    Malý salónek,    1.patro, č.dv. 135
10. září 2008 15,00 - 18,00 hodin NR,  Mariánské nám. 2, Praha 1,    Malý salónek,    1.patro, č.dv. 135
1. října 2008 15,00 - 18,00 hodin NR,  Mariánské nám. 2, Praha 1,    Malý salónek,    1.patro, č.dv. 135
5. listopadu 2008 15,00 - 18,00 hodin NR,  Mariánské nám. 2, Praha 1,    Malý salónek,    1.patro, č.dv. 135
3. prosince 2008 15,00 - 18,00 hodin NR,  Mariánské nám. 2, Praha 1,    Malý salónek,    1.patro, č.dv. 135