Malý salónek, MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, 1. patro, č. dv. 135, vždy v 15,00 hodin. 

 

 

 

20.1.2010 - ZRUŠENO ,   3.2.2010,     3.3.2010 - ZRUŠENO  

7.4.2010,     5.5.2010,     2.6.2010     

 

8.9.2010,    6.10.2010,    3.11.2010

 

1.12.2010.