Kontrolní výbor

Zastupitelstva  hl. m. Prahy

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

na  jednání  kontrolního výboru ZHMP, které se bude konat

ve   středu  25.11.2009  od  10.00 hodin

 v zasedací místnosti  „Nová rada“ v 1. patře

 na Mariánském náměstí č. 2, Praha 1 

 

 

P r o g r a m  :

 

  1)    Zápis z minulého zasedání – ke schválení

 

    2)   Informace o stavu vyřizování petic a stížností adresovaných kontrolnímu

    výboru ZHMP   -  ústně

 

  3)   Různé, diskuse 

 

 

   

      

 

 

       

                                           

                            JUDr. František  H o f f m a n  

                        předseda kontrolního výboru ZHMP

 

 

 

 

 

V Praze dne 18.11. 2009