Kontrolní výbor

Zastupitelstva  hl. m. Prahy

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

na  jednání  kontrolního výboru ZHMP, které se bude konat

ve   středu  24. 2. 2010 od  10.00 hodin

 v zasedací místnosti č.135 – Malý salonek v 1. patře

 na Mariánském náměstí č. 2, Praha 1 

 

 

P r o g r a m  :

 

1)   Zápis z lednového zasedání – ke schválení

 

2)   Petice „za ukončení činnosti společnosti Incheba Praha spol. s.r.o. v areálu 

    Výstaviště – v Praze 7, Holešovicích a zachování významného tradičního

    evropského veletrhu World of Beauty & Spa v prostorách Výstaviště a důstojný

    rozvoj tohoto areálu“ v zastoupení petičního výboru zaslala Ing. Lenka Konečná.

 

    3)   Informace o stavu vyřizování petic a stížností adresovaných kontrolnímu

       výboru ZHMP   -  ústně

 

    4)   Různé, diskuse 

   

   

   

        JUDr. František  H o f f m a n  

        předseda kontrolního výboru ZHMP

 

 

V Praze dne18.2.2010     

 

 

 

 

 

 

Poznámka :  Dnešního dne  jsem obdržel požadavek členky  výboru Mgr. Kolínské, aby se zasedání kontrolního výboru ZHMP uskutečnilo podle plánu  dne 24.2.2010 s tím, že jednání ke kauze Opencard jsou mimořádná.. Její požadavek akceptuji a svolávám únorové zasedání s výše uvedeným programem.