Kontrolní výbor

Zastupitelstva  hl. m. Prahy

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

na  jednání  kontrolního výboru ZHMP, které se bude konat

m i m o ř á d n ě  

 ve   středu  14. 4. 2010 od  10.30 hodin

 v zasedací místnosti č. 430

 na Mariánském náměstí č. 2, Praha 1 

 

 

P r o g r a m  :

 

  1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

 

    2)   Protikorupční strategie – přizván náměstek primátora Ing. Richter

 

    3)   Informace o výsledcích šetření oddělení  interního auditu  ke kauze Opencard

    včetně průběžné informace o realizaci přijatých opatření - přizván ředitel MHMP

    Ing. Trnka

 

    4)   Informace o programu Úkolovník  – přizván ředitel MHMP Ing. Trnka

 

    5)   Informace o stavu vyřizování petic a stížností adresovaných kontrolnímu

    výboru ZHMP   -  ústně

 

    5)   Různé, diskuse 

   

 

 

   

   

        JUDr. František  H o f f m a n  

        předseda kontrolního výboru ZHMP

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 2.4.2010