Kontrolní výbor

Zastupitelstva  hl. m. Prahy

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

na  jednání  kontrolního výboru ZHMP, které se bude konat

m i m o ř á d n ě

ve středu  18.8. 2010  od  10.00 hodin

 v zasedací místnosti Rady hl. m. Prahy v 1. patře

 na Mariánském náměstí č. 2, Praha 1 

 

 

 

 

P r o g r a m  :

 

    1)   Havárie při stavbě tunelu Blanka -  informace o aktuálních výsledcích šetření

    příčin havárie a opatřeních přijatých orgány hl. m. (pokračování jednání,

    které se uskutečnilo dne 20.7.2010)

 

    2)   Různé, diskuse 

   

 

 

 

   

   

        JUDr. František  H o f f m a n  

        předseda kontrolního výboru ZHMP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 5.8. 2010