Kontrolní výbor

Zastupitelstva  hl. m. Prahy

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

na  jednání  kontrolního výboru ZHMP, které se bude konat společně

s komisí Rady hl. m. Prahy pro transparentní veřejnou správu

ve čtvrtek dne 7.10.2010  od  10.00 hodin

v „prostředním salonku“ ve 2. patře, č. dv. 205

 na Mariánském náměstí č. 2, Praha 1 

 

 

P r o g r a m  :

 

   1)  Zápis č. 10/2010 z minulého zasedání  - ke schválení

 

   2)   Závěrečná zpráva k havárii tunelu Blanka

 

   3)   Projednání souhrnné zprávy k projektu Opencard

 

    4)    Různé - diskuse

 

 

   

        JUDr. František  H o f f m a n  

        předseda kontrolního výboru ZHMP

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 29.9. 2010