Kontrolní výbor

Zastupitelstva  hl. m. Prahy

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

na  jednání  kontrolního výboru ZHMP, které se bude konat

m i m o ř á d n ě

ve   středu  2.6. 2010 od  10.00 hodin

 v zasedací místnosti č.135 – Malý salonek v 1. patře

 na Mariánském náměstí č. 2, Praha 1 

 

 

P r o g r a m  :

 

  1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

 

    2)   Informace o stavu projednání „Petice  týkající se kulturních grantů hl.m.

    Prahy a podpory Divadla Komedie (zmocněnec petentů BcA. Filípková)“

    na zasedáních Rady  a Zastupitelstva hl. m. Prahy - ústně

 

    3)   Plán přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy Magistrátem

    hl.m. Prahy za rok 2010 pro období do 30.6.2011 – informace o změnách   

 

    4)   Informace o stavu vyřizování petic a stížností adresovaných kontrolnímu

    výboru ZHMP   -  ústně

 

    5)   Různé, diskuse 

   

 

 

   

   

        JUDr. František  H o f f m a n  

        předseda kontrolního výboru ZHMP

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 24.5. 2010