Kontrolní výbor

Zastupitelstva  hl. m. Prahy

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

na  jednání  kontrolního výboru ZHMP, které se bude konat

m i m o ř á d n ě

v  pondělí  14. 6. 2010  od  13.00 hodin

 v zasedací místnosti č.135 – Malý salonek v 1. patře

 na Mariánském náměstí č. 2, Praha 1 

 

 

 

 

P r o g r a m  :

 

    1)   Informace o stavu vyřizování stížností a Petice „za ukončení činnosti společnosti

    Incheba Praha spol. s.r.o. v areálu Výstaviště – v Praze 7, Holešovicích 

       a důstojný rozvoj tohoto areálu“, informace o aktuálním stavu nájemního vztahu

    mezi hl. m. Praha a společností Incheba Praha spol. s.r.o.

    přizvaní : Ing. Milan Richter, náměstek primátora hl. m. Prahy

       RNDr. Peter  Ďurica, Csc., ředitel OOA MHMP

    zástupci AK Šimková a partneři

 

    2)  Informace o plnění úkolů vyplývajících z předchozích jednání kontrolního výboru

       ZHMP ke kauzám „Tunel Blanka“ – „Plavecký areál Šutka“

    Přizvaní : Ing. Martin  Trnka, ředitel MHMP

    Ing. Jiří Toman, ředitel OMI MHMP

 

    3)   Různé, diskuse 

   

 

 

 

   

   

        JUDr. František  H o f f m a n  

        předseda kontrolního výboru ZHMP

 

 

 

 

V Praze dne 10.6. 2010