Kontrolní výbor

Zastupitelstva  hl. m. Prahy

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

na  jednání  kontrolního výboru ZHMP, které se bude konat

m i m o ř á d n ě

v  úterý  22. 6. 2010  od  8.00 hodin

 v zasedací místnosti č.135 – Malý salonek v 1. patře

 na Mariánském náměstí č. 2, Praha 1 

 

 

 

 

P r o g r a m  :

 

    1)   P o k r a č o v á n í    přerušeného bodu  „Informace o aktuálním stavu

    nájemního vztahu  mezi hl. m. Praha a společností Incheba Praha spol. s.r.o.“

     přizvaní : Ing. Milan Richter, náměstek primátora hl. m. Prahy

    RNDr. Peter  Ďurica, Csc., ředitel OOA MHMP

    zástupci AK Šimková a partneři

 

 

 

 

   

   

        JUDr. František  H o f f m a n  

        předseda kontrolního výboru ZHMP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 15.6. 2010