Společné jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva hl.m. Prahy a Komise Rady hl.m. Prahy pro transparentní veřejnou správu svolané na středu dne 13. října 2010 se ruší z důvodu neusnášeníschopnosti.