Příští mimořádné zasedání výboru se uskuteční dne 6.2. 2007 v 15.30 hod. v zasedací místnosti č. 205 , 2. patro, Jungmannova ul. 29, Praha 1 s tím, že začátek zasedání může být upraven s ohledem na ukončení jednání komise Rady hl.m.Prahy pro udělování grantů v oblasti kultury a umění.