Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

20.2. 2007

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na 14. 3. 2007 od 14.00 hod. do Malého salonku (místnost č. 135, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1).

 

Program :

 

14.00 - 14.05    1.    Kontrola zápisu z 3. zasedání

 

14.05 – 14.30    2.    Dny Prahy v Moskvě

 

14.30– 15.00    3.    Výstavní prostory v objektech hl.m.Prahy – návrh nepeněžního grantového systému

 

15.00 – 15.30    4.    Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP