Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

5. 4. 2007

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na 11. 4. 2007 od 14.00 hod. do zasedací místnosti č. 254, 2. patro, Jungmannova 35/29, Praha 1.

 

Program :

 

14.00 - 14.05    1.    Kontrola zápisu z 5. zasedání

 

14.05 – 15.00    2.    Návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a volného času (projednání žádostí podaných k termínu uzávěrky  31.3.2007)

 

15.00 – 15.15    3.    Dny Prahy v Moskvě

 

15.15 – 15.30    4.    Výstavní prostory v objektech hl.m.Prahy – návrh nepeněžního grantového systému

 

15.30 – 15.45    5.    Potápěč

 

15.45 – 16.00    6.    Různé

 

 

Přizvat

K bodu 2

Ing.M.Sklenáře, zástupce ředitele MHMP pro oblast vnějších vztahů

Mgr.F.Cipra, ředitele OZV MHMP

 

 

 

 

    Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP