Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

 

25. 8. 2008

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na středu 3. 9. 2008 od 13.00 hod. Zájemci o prohlídku výstavy se sejdou ve 13.00 hod. před vchodem do výstavních prostor v 2. patře Městské knihovny, po prohlídce bude probíhat jednání výboru v zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

Program :

 

13.00 - 13.40    1.    Prohlídka výstavy EXPO 58 v Městské knihovně

 

13.40 - 13.45    2.    Kontrola zápisu z 25. zasedání výboru a schválení programu 26. zasedání

 

13.45 - 14.00    3.    Partnerství hl.m.Prahy

 

14.00 - 14.20    4.    Žádosti o navýšení partnerství hl.m.Prahy

 

14.20 - 14.30    5.    Žádosti o navýšení finančního příspěvku – grantu

 

14.30 - 14.40    6.    Žádosti sdružení AMAS o finanční dar na jeho aktivity u Obelisku na Křivoklátsku

 

14.40 - 14.50    7.    Žádost o poskytnutí finančních prostředků formou daru Muzeu Karlova mostu

 

14.50 - 15.10    8.    Různé

 

 

 

 

 

 

    Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP