9. 9. 2008

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na středu 1.10. 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

Program :

 

13.00 - 13.10    1.    Kontrola zápisu z 26. zasedání výboru a schválení programu 27. zasedání

 

13.10 - 13.20    2.    Partnerství hl.m.Prahy

 

13.20 - 14.00    3.    Návrh na vyhlášení grantů hl.m.Prahy na rok 2009

 

14.00 - 14.30    4.    Různé

 

 

 

 

 

 

    Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP