Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

12. 11. 2008

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na středu 3.12. 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

Program :

 

13.00 - 13.10    1.    Kontrola zápisu z 28. zasedání výboru a schválení programu 29. zasedání

13.10 - 13.20    2.    Termíny zasedání výboru v 1.pololetí 2009

 

13.20 - 13.45    3.    Program Praha duchovní a Zásady pro udělování účelových dotací – grantů v rámci programu Praha duchovní

 

13.45 - 14.15    4.    Různé

 

 

Přizvat:

k bodu 3

L. Mečkovského, pracovníka sekretariátu Ing. M.Richtera

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP