9. 12. 2008

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na pondělí 12.1.2009 od 13.00 hod. v zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

 

 

Program :

 

13.00 - 13.10    1.    Kontrola zápisu z 30. zasedání, schválení programu 31. zasedání, schválení ověřovatele zápisu

 

13.10 - 14.10    2.    Návrh na poskytnutí partnerství hl.m.Prahy v roce 2009

 

 

14.10 - 15.10    3.    Návrh na poskytnutí grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2009

 

15.10 - 15.20    4.    Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP