Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

9. 2. 2009

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na středu 4.3.2009 od 13.00 hod. v zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

 

 

Program :

 

13.00 - 13.10    1.    Kontrola zápisu z 32. zasedání, schválení programu 33. zasedání, schválení ověřovatele zápisu

 

13.10 - 13.40    2.    Partnerství hl.m.Prahy v roce 2009  +  Podpora celoměstských přehlídek neprofesionálního umění

 

13.40 - 13.50    3.    Návrh na umístění a osazení  pískovcové autorské skulptury  „Pocta poštovní známce“  akademického sochaře I.Jilemnického  před Poštovním muzeem v Praze

 

13.50 - 14.20    4.    Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP