Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

9. 3. 2009

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na středu 1. 4. 2009 od 13.00 hod. v zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

 

 

Program :

 

13.00 - 13.10    1.    Kontrola zápisu z 34. zasedání, schválení programu 35. zasedání, schválení ověřovatele zápisu

 

13.10 - 14.10    2.    Zásady pro poskytování grantů hl.m.Prahy  v oblasti kultury a umění

 

14.10 - 14.30    3.    Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP