Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

8. 4. 2009

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na středu 13. 5. 2009 od 13.00 hod. v zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

 

 

Program :

 

13.00 - 13.10    1.    Kontrola zápisu z 35. zasedání, schválení programu 36. zasedání, schválení ověřovatele zápisu

 

13.10 - 13.30    2.    Divadlo Minor – dětská pasáž

 

 

13.30 - 14.20    3.       Partnerství hl.m.Prahy

 

 

14.20 - 15.00    4.    Zásady pro poskytování grantů hl.m.Prahy  v oblasti kultury a umění

 

15.00 - 15.20    5.    Různé

 

 

Přizvat

K bodu 2

Ing. Z.Pecháčka, ředitele divadla Minor

 

 

 

 

       Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP