Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

18. 8. 2009

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na středu 2. 9. 2009 od 13.00 hod. v zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

 

 

Program :

 

13.00 - 13.10    1.    Kontrola zápisu z 37. zasedání, schválení programu 38. zasedání, schválení ověřovatele zápisu

 

13.10 - 13.30    2.    Městská knihovna

 

13.30 - 13.50    3.    Partnerství hl.m.Prahy

 

13.50 - 14.10    4.    Komise RHMP pro udílení grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění – návrh na složení

 

14.10 - 14.50    5.    Různé

 

 

Přizvat:

K bodu 2

RNDr. T.Řeháka, ředitele Městské knihovny

 

 

 

 

 

       Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP