Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

 

  26. 11. 2009

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na středu 9. 12. 2009 od 13.00 hod. v zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

Program :

 

13.00 - 13.10    1.    Kontrola zápisu ze 40. a 41. zasedání, schválení programu 42. zasedání, schválení ověřovatele zápisu

 

13.10 – 13.25    2.    Informace o výběrovém řízení na ředitele ZOO Praha

 

13.25 - 13.40    3.    Informace o ceně Knihovna roku

 

13.40 – 14.00    4.    Různé

 

 

 

 

 

 

 

    Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP