Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na 9. 5. 2007 od 14.00 hod. do zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

Program :

 

14.00 - 14.05    1.    Kontrola zápisu ze 6. a 7. zasedání

 

14.05 – 14.30    2.    Návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy při pořádání dalších akcí v oblasti kultury a volného času

 

14.30 – 15.00    3.    Návrh na stanovení prioritních projektů pro přijetí partnerství hl.m.Prahy při pořádání dalších akcí v oblasti kultury a volného času

 

15.00 – 15.20    4.    Kulturní prezentace hl.m.Prahy v zahraničí

 

15.20 – 15.35    5.    Výstavní prostory v objektech hl.m.Prahy – návrh nepeněžního grantového systému

 

15.35 – 15.40    6.    Projekt Potápěč

 

15.40 – 16.00    7.    Různé

 

 

Přizvat

K bodu 4

Mgr.F.Cipra, ředitele OZV MHMP

 

 

 

 

       Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP