Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

 

  10. 2. 2010

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na 3. 3. 2010 od 13.00 hod. v zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

Program :

 

13.00 - 13.10    1.    Kontrola zápisu ze 44. zasedání, schválení programu 45. zasedání, schválení ověřovatele zápisu

 

13.10 – 13.40    2.    Partnerství hl.m.Prahy na rok 2010

 

13.40 - 14.10    3.     Různé

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Ivan Bednář

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP