15. 8. 2007

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na 5. 9. 2007 od 14.00 hod. do zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

 

Program :

 

14.00 - 14.05    1.    Kontrola zápisu z 9. a 10. zasedání

 

14.05 – 14.20    2.    Výtvarná prezentace ZOO Praha

 

14.20 – 14.50    3.    Partnerství hl.m.Prahy

Soutěž o Cenu Jarmily Jeřábkové, 12. ročník Mezinárodního festivalu jazzového piana, Veselé divadelní odpoledne, Mladota Ensemble Prague – Venezuela 2007, Festival hudebního divadla Opera 2007, Pražské hudební slavnosti 2007, Svatováclavské slavnosti 2007, Světový romský festival KHAMORO 2007, Fotografie pro Leontinku, Mezinárodní festival dechových orchestrů, Strahov Open Air 2007, Horáková x Gottwald, Festival krátkých filmů Praha, Mezinárodní festival outdoorových filmů 2007, Dáma s kaméliemi – muzikál, Procházka s Mufem, aneb snový svět Stanislava Holého

 

14.50 – 15.00    4.    Dar společnosti FOIBOS a.s. na publikaci Slavné pražské vily

Dar občanskému sdružení Divadlo AHA! na projekt GONG  dětem

 

15.00 – 15.20    5.    Vyhlášení grantů v oblasti kultury a umění pro rok 2008

 

15.20 – 15.30    6.    Informace k návrhu na poskytnutí grantů formou bezplatného využívání výstavních prostor na Staroměstské radnici

 

15.30 – 15.40    7    Cena primátora hl.m.Prahy za mimořádný počin v oblasti kultury

 

15.40 - 15.50    8.    Pomník na Pražském náměstí v Berlíně

 

15.50 – 16.00    9 .    Informace o jednání se zakladateli o.p.s. Pražský dům fotografie

 

16.00 – 16.10    10.    Informace o využití Clam – Gallasova paláce v Praze pro kulturní účely

 

16.10 – 16.20    11.    Různé

 

 

 

 

Přizvat:

K bodu č.2

PhDr.P.Fejka, ředitele ZOO Praha

 

 

 

 

 

 

    Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP