Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

9. 10. 2007

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na 7. 11. 2007 od 14.00 hod. do zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

 

Program :

 

14.00 - 14.05    1.    Kontrola zápisu z 12. zasedání

 

14.05 – 14.25    2.    Organizační schéma  přípravy a posuzování projektů partnerství  hl.m.Prahy s důrazem na priority kulturní politiky města

14.25 – 15.00    3.    Partnerství hl.m.Prahy

 

15.00 – 15.10    4.    Informace o jednání s MK ČR a MČ Praha 1 ohledně Pražského domu fotografie, o.p.s.

 

15.10 – 15.20    5.    Sloupy Praha 2008

 

15.20 – 15.40    6.     Různé

 

 

 

Přizvat:

k bodu 5

T.Obermaiera, ředitele festivalu Sloupy Praha 2008

 

 

 

 

 

 

 

    Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP