Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

27. 11. 2007

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na středu 5. 12. 2007 od 12.30 hod. do zasedací místnosti č.430, 4. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

Program :

 

12.30 - 12.40    1.    Kontrola zápisu ze 13. a 14. zasedání

    + termíny zasedání výboru v 1. pololetí 2008

 

12.40 – 13.10    2.    Složení komise RHMP pro udílení grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění – podkladový materiál byl předán na zasedání dne 26. 11. 2007

13.10 – 13.40    3.    Partnerství hl.m.Prahy

 

13.40 – 14.00    4.    Festival Sloupy Praha 2008

 

14.00 – 14.15    5.    Místní poplatky ze vstupného

 

14.15 – 14.45    6.    Cena hl.m.Prahy –podkladový materiál byl předán na zasedání dne 7.11.2007

 

14.45 – 15.15    7.    Různé

7.1 – Nominace člena výboru do dozorčí rady Činoherního klubu o.p.s.

 

7.2 – Žádost Evropské Nadace R.M.R. o příspěvek hl.m.Prahy

Přizvat:

k bodu 4

T.Obermaiera, ředitele festivalu Sloupy Praha 2008

 

k bodu 5

J. Stanko, 10 : 15 Management

 

 

    Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP