Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

11. 12. 2007

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na středu 9. 1. 2007 od 13.00 hod. do zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

Program :

 

13.00 - 13.05    1.    Kontrola zápisu z 15. zasedání výboru a schválení programu 16. zasedání

 

13.05 – 13.20    2.    Seznam žádostí o partnerství hl.m.Prahy na rok 2008

 

13.20 – 13.50    3.       Návrh na poskytnutí grantů hl.m.Prahy formou bezplatného užívání výstavních prostor na Staroměstské radnici

 

13.50 – 14.10    4.    Žádost Divadla Archa, o.p.s. o bezúročnou půjčku

 

14.10 – 14.30    5.    Státní opera Praha

 

14.30 – 15.00    6.    Různé

 

6.1    Informace o podaných žádostech o grant hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP