Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

 

20. 5. 2008

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na středu 4. 6. 2008 od 13.00 hod. do zasedací místnosti č. 430, 4. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

 

Program :

 

13.00 - 13.10    1.    Kontrola zápisu z 23. zasedání výboru a schválení programu 24. zasedání

 

13.10 - 13.15    2.    Termíny zasedání v 2.pololetí r. 2008

 

 

13.15 - 14.00    3.    Partnerství hl.m.Prahy (podkladový materiál obdrželi členové na zasedání dne 14.5.2008)

 

 

14.00 - 14.20    4.    Bezplatné užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici (podkladový materiál obdrželi členové na zasedání dne 14.5.2008)

 

 

14.20 - 14.40    5.    Různé

 

5.1    Informace I. Bednáře o České národní budově v New Yorku

 

 

 

 

 

    Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP