Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

19. 5. 2009

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na středu 3. 6. 2009 od 13.00 hod. v zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

 

 

Program :

 

13.00 - 13.10    1.    Kontrola zápisu z 36. zasedání, schválení programu 37. zasedání, schválení ověřovatele zápisu

 

13.10 - 13.50    2.    Návrh systému financování pražské kultury

 

 

13.50 - 14.10       3.    Různé

 

3.1    Návrh na přijetí memoranda o spolupráci při pořádání mezinárodního festivalu proti totalitě Mene Tekel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP