Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

 

Pozvánka

23. 6. 2008

 

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám mimořádné zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na 24. 6 2008 od 13.00 hod. do zasedací místnosti č. 201, 2. patro, Jungmannova 35/29, Praha 1.

 

 

Program :

 

 

Partnerství hl.m.Prahy pro rok 2008 (podkladový materiál obdrželi členové na zasedání dne 14.5.2008 a 4.6.2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP