Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

 

 

 

14. 1. 2008

 

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám mimořádné zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na 6. 2. 2008 od 13.00 hod. do zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

 

 

 

Program :

 

1. Projednání návrhu na poskytnutí grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2008

 

 

2. Partnerství hl.m.Prahy pro rok 2008

 

 

 

 

 

 

 

    Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP