Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

 

Pozvánka

10. 2. 2009

 

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám mimořádné zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na středu 18. 2. 2009 od 13.00 hod. do Velkého salonku (č. 136, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1).

 

 

Program :

 

 

Partnerství hl.m.Prahy v roce 2009  +  Podpora celoměstských přehlídek neprofesionálního umění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP