Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

 

 

14. 2. 2008

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám mimořádné neveřejné společné zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP se členy komise RHMP  pro udílení grantů v oblasti kultury a umění na středu 20. 2. 2008 od 14.00 hod. do zasedací místnosti č. 430, 4. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

Program :

 

1.     Projednání podmínek akreditace žadatelů o grant hl.m.Prahy ve skupině č. 1, jejichž plnění zpochybňuje Mgr. Y. Kreuzmannová.

 

 

2.     Diskuse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP