Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

12. 4. 2007

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám mimořádné zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na 25. 4. 2007 od 14.00 hod. do zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

 

 

 

Program :

 

§    Návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy při pořádání dalších akcí v oblasti kultury a volného času (projednání žádostí podaných k termínu uzávěrky  31.3.2007)

 

§    Návrh na stanovení prioritních projektů pro přijetí partnerství hl.m.Prahy při pořádání dalších akcí v oblasti kultury a volného času

 

 

 

 

 

 

 

    Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP