Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

10. 3. 2008

 

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám mimořádné zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na 12. 3. 2008 od 13.00 hod. do zasedací místnosti č. 430, 4. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

 

Program :

 

 

1. Návrh na udělení grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2008 – 2. etapa v souladu s usnesením RHMP ze dne 11.3.2008

 

 

2. Partnerství hl.m.Prahy pro rok 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP