Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

 

4. 3. 2010

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám mimořádné zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na pondělí  15. 3. 2010 od 13.00 hod. do zasedací místnosti č. 349 (3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1).

 

 

 

Program :

 

13.00 – 13.40    1.    Partnerství hl.m.Prahy na rok 2010

 

13.40 - 13.50    2    Návrh na poskytnutí finančního daru na realizaci projektu Tři brány Židovskému muzeu v Praze

 

 

 

 

 

       Mgr. Ivan Bednář

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP