Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

 

      6. 5. 2010

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám mimořádné zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na 19. 5. 2010 od 12.30 hod. v zasedací místnosti č. 430, 4. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

Program :

 

13.00 - 13.10    1.    Kontrola zápisu ze 47. a 48. zasedání, schválení programu 49. zasedání, schválení ověřovatele zápisu

 

13.10 – 14.10    2.    Partnerství hl.m.Prahy

 

 

14.10 – 14.20    3.       Ústní informace ke Karlovu mostu

 

 

14.20 - 14.25    4.    Porovnání výsledků hospodaření příspěvkových organizací hl.m.Prahy v  působnosti OKP MHMP za rok 2009

 

14.25 - 14.40    5.    Různé

5.1    Návrh na vyhlášení grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2011

 

5.2    Návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy k projektu DEN DVACÁTÝ SEDMÝ o.s. Symposion – sdružení pro kulturu

 

5.3    Odpovědi na otázky Evropské komise ke Grantovému systému hl.m.Prahy na léta 2010 - 2015

 

5.4    Termíny jednání výboru v 2. pololetí 2010

 

 

 

 

    Mgr. Ivan Bednář

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP