Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

      10. 6. 2010

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám mimořádné zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na 16. 6. 2010 od 11.00 hod. v zasedací místnosti č. 430, 4. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

Program :

 

11.00 - 11.05    1.    Schválení ověřovatele zápisu

 

11.05 – 11.30    2.    Transformační proces příspěvkových organizací hl.m.Prahy v oblasti kultury

 

11.30 – 12.30    3.    Partnerství hl.m.Prahy

 

 

Přizvat

K bodu č. 2

Ing. D.Sobotku, předsedu Poradního sboru primátora

PhDr. V.Procházku, místopředsedu Poradního sboru primátora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Ivan Bednář

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP