Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

25. 1. 2007

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na 14. 2. 2007 od 14.00 hod. do Malého salonku (místnost č. 135, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1).

 

 

Program :

 

14.00 - 14.05    1.    Kontrola zápisu z 1. a 2. zasedání

 

14.05 – 14.50    2.    Transformace příspěvkových organizací hl.m.Prahy v oblasti kultury

14.50 – 15.10    3.    Přidělování výstavních prostor na Staroměstské radnici

 

15.10 – 15.20    4.    Pražský dům fotografie, o.p.s.

 

15.20 – 15.35    5.    Dny Prahy v Moskvě

 

15.35 – 15.50    6    Různé

 

 

 

 

Přizvat:

K bodu č. 2:

Mgr. Z.Navrátilovou, vedoucí oddělení přísp. organizací a grantové politiky OKP MHMP

PhDr.V.Procházku, ředitele Činoherního klubu

 

 

 

    Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP