Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

7. 2. 2007

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na 14. 2. 2007 od 14.00 hod. do Malého salonku (místnost č. 135, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1).

 

Program :

 

14.00 - 14.05    1.    Kontrola zápisu z 1. a 2. zasedání

 

14.05 – 14.20    2.    Návrh na udělení grantů v oblasti kultury a umění v roce 2007

 

14.20 – 15.00    3.    Transformace příspěvkových organizací hl.m.Prahy v oblasti kultury

15.00 – 15.10    4.    Přidělování výstavních prostor na Staroměstské radnici

 

15.10 – 15.20    5.    Pražský dům fotografie, o.p.s.

 

15.20 – 15.35    6.    Dny Prahy v Moskvě

 

15.35 – 15.50    7    Různé

 

7.1    Místní poplatky ze vstupného

 

Přizvat:

K bodu č. 3:

Mgr. Z.Navrátilovou, vedoucí oddělení PO a grantové politiky OKP MHMP

PhDr.V.Procházku, ředitele Činoherního klubu

K bodu č. 7.1

J.Stanka, 10:15 Management

 

 

 

    Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP