Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

 

  17. 12. 2009

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na úterý 5. 1. 2010 od 12.00 hod. v zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

Program :

 

12.00 - 12.10    1.    Kontrola zápisu ze 42. zasedání, schválení programu 43. zasedání, schválení ověřovatele zápisu

 

12.10 – 13.10    2.    Návrh na poskytnutí jednoletých grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2010

 

13.10 - 13.15    3.    Přehled podaných žádostí o partnerství hl.m.Prahy na rok 2010

 

13.15 – 13.25    4.    Různé

 

 

 

 

 

 

 

    Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP