Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

  12. 1. 2010

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na 3. 2. 2010 od 12.00 hod. v zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

Program :

 

12.00 - 12.10    1.    Kontrola zápisu ze 43. zasedání, schválení programu 44. zasedání, schválení ověřovatele zápisu

 

12.10 – 12.20    2.    Setkání s novým ředitelem Zoologické zahrady hl.m.Prahy

 

12.20 - 13.00    3.    Výsledky auditu u vybraných organizací v oblasti kultury po vypořádání připomínek a jejich projednání firmou KPMG Česká republika, s.r.o. s jednotlivými organizacemi

 

13.00 - 14.20    4.    Partnerství hl.m.Prahy na rok 2010

 

14.20 – 14.50    5.    Koncepce kulturní politiky hl.m.Prahy – výsledek připomínkového řízení

 

14.50 – 15.00    6.    Různé

 

 

Přizvat:

K bodu 2

Mgr. M.Bobka, ředitele Zoologické zahrady hl.m.Prahy

K bodu 3

zástupce auditorské společnost KPMG Česká republika, s.r.o.

 

 

 

 

    Mgr. Ivan Bednář

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP