Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

 

  17. 3. 2010

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na 7. 4. 2010 od 13.00 hod. v zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

Program :

 

13.00 - 13.10    1.    Kontrola zápisu ze 45. a 46. zasedání, schválení programu 47. zasedání, schválení ověřovatele zápisu

 

13.10 – 13.50    2.    Partnerství hl.m.Prahy

 

13.50 – 14.10    3.    Porovnání výsledků hospodaření příspěvkových organizací hl.m.Prahy v  působnosti OKP MHMP za rok 2009

 

14.10 - 14.30    4.    Různé

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Ivan Bednář

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP