Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

 

      14. 4. 2010

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na 5. 5. 2010 od 13.00 hod. v zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

Program :

 

13.00 - 13.10    1.    Kontrola zápisu ze 47. zasedání, schválení programu 48. zasedání, schválení ověřovatele zápisu

 

13.10 – 14.10    2.    Partnerství hl.m.Prahy

 

 

14.10 – 14.20    3.    Ústní informace ke Karlovu mostu

 

 

14.20 - 14.25    4.    Porovnání výsledků hospodaření příspěvkových organizací hl.m.Prahy v  působnosti OKP MHMP za rok 2009

 

14.25 - 14.40    5.    Různé

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Ivan Bednář

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP