Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

      24. 5. 2010

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na 9. 6. 2010 od 13.00 hod. v zasedací místnosti č. 430, 4. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

Program :

 

13.00 - 13.10    1.    Kontrola zápisu ze 49. zasedání, schválení programu 50. zasedání, schválení ověřovatele zápisu

 

13.10 – 13.25    2.    Vyjádření vedení Divadla Bez zábradlí k hodnocení žádosti o udělení čtyřletého grantu v oblasti kultury a umění na období 2010 - 2013

 

13.25 – 14.00    3.    Transformační proces příspěvkových organizací hl.m.Prahy v oblasti kultury

 

14.00 - 14.10    4.    Finanční dar hl.m.Prahy Pražskému komornímu divadlu s.r.o. na uvedení inscenace Gobbels/Baarová v rámci programu  20 Jahre Städtepartnerschaft Hamburg - Prag

 

14.10 - 15.00    5.    Partnerství hl.m.Prahy

 

15.00 - 15.10    6.    Různé

 

Přizvat

K bodu č. 2

pana K. Heřmánka, Divadlo Bez zábradlí

 

 

 

 

    Mgr. Ivan Bednář

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP