Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

      17. 8. 2010

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na 8. 9. 2010 od 13.00 hod. v zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

Program :

KMD

 

13.00 - 13.10    1.    Kontrola zápisu z 50. a 51. zasedání, schválení programu 52. zasedání, schválení ověřovatele zápisu

 

13.10 – 13.25    2.    Klub mladého diváka

 

13.25 – 13.50    3.    Partnerství hl.m.Prahy

 

13.50 - 14.10    4.    Různé

 

 

 

 

Přizvat:

K bodu č. 2

PhDr. H. Žárskou, vedoucí KMD

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Ivan Bednář

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP