Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

      16. 9. 2010

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na 13. 10. 2010 od 13.00 hod. v zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1. Vzhledem k tomu, že jde o poslední zasedání výboru, prosím všechny členy o účast.

 

 

Program :

 

13.00 - 13.10    1.    Kontrola zápisu z 52. zasedání, schválení programu 53. zasedání, schválení ověřovatele zápisu

 

13.10 – 13.25    2.    Bezplatné užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici

 

13.25 – 13.45    3.    Partnerství hl.m.Prahy

 

13.45 - 14.10    4.    Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Ivan Bednář

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP