Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

28. 2. 2008

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na středu 5. 3. 2008 od 13.00 hod. do zasedací místnosti č. 430, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

Program :

 

13.00 - 13.05    1.    Kontrola zápisu z 18. a 19. zasedání výboru a schválení programu 20. zasedání

13.05 - 13.30    2.    Návrh na udělení grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2008

13.30 - 13.45    3.    Usnesení výboru k partnerství – podkladový materiál Ing. Jecha byl rozdán na minulém zasedání

13.45 - 14.15    4.    Partnerství hl.m.Prahy pro rok 2008

 

14.15 - 14.30    5.    Bezplatného užívání výstavních prostor na Staroměstské radnici

14.30 - 14.50    6.    Aktuální situace v Pražském domě fotografie, o.p.s.

 

14.50 - 15.00    7.    Informace o ukončení funkčního období členů správní a dozorčí rady Pražského domu fotografie, o.p.s.

15.00 - 15.15    8.    Poplatky ze vstupného

 

15.15 – 15.30    9.    Státní opera Praha – podkladový materiál byl rozdán na prosincovém zasedání

15.30 – 15.45    10.    K návrhu na splynutí Muzea hl.m.Prahy a Galerie hl.m.Prahy

 

15.45 - 16.15    11    Různé

 11.1    Památník českému odboji – podnět o.s. Antropoid

 11.2    Pomník I. a II. odboje na Spořilově

Přizvat

K bodu 6 - PhDr. Stránská, předsedkyně správní rady o.p.s. Pražský dům fotografie

K bodu 8 - J.Stanko, 10:15 Management

 

 

 

 

    Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP